اهداف و مأموریت ها

1.    برنامه ریزی در ایجاد و پرورش قوه عاقله کشور  و  پرورش دهنده انسان های متدین، خلاق و نوآور، حرفه ای و کارآمد و آراسته به ایمان، تقوی الهی و مکارم اخلاق ؛
2.    ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها و برنامه ریزی در جهت تدوین منابع درسی به منظور به روز رسانی، کارآمدی ، غنابخشی و ارزش مداری محتوی درسی؛ 
3.    نظارت و برنامه ریزی در جهت مدیریت محتوایی گروه های علمی در جهت تعالی آموزش و پژوهش تحصیلات تکمیلی؛
4.    برنامه ریزی در جهت تحول و ارتقا علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت مبانی دینی و معارف انقلاب اسلامی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب دانشجویان مستعد و با انگیزه؛
5.    تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری کشور 
6.    شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی استان ها و ظرفیت آموزشی آنها، شناسایی منابع، مسائل و مشکلات انسانی و اجتماعی مربوط به جامعه و تعیین اولویتها؛
7.    توجه به آموزش، پژوهش و خلاقیت در عرصه هنر اصیل ایرانی- اسلامی و لزوم گسترش آن در قالب آموزش های دانشگاهی؛
8.    شناسایی و نیازسنجی و رصد رشته ها و بازنگری منابع و سرفصل های دروس
9.    تعیین فلسفه، مبانی و اهداف علوم انسانی اسلامی در تمامی رشته ها و تدوین متون