اهداف و مأموریت ها

اداره کل امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


۱. انجام امور سیاستگذاری و پشتیبانی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
۲. برنامه‌ریزی درخصوص ارائه خدمات پشتیبانی و اجرایی فعالیت‌های پژوهشی تحصیلات تکمیلی
۳. تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز حوزه پژوهش
۴. ایجاد و حفظ ارتباط دانشگاه و صنایع کشور از طریق جلسات معرفی و آشنایی
۵. ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی 
۶. برنامه ‌ریزی، اداره و هدایت کلیۀ امور مربوط به فعالیت‏‌های پژوهشی علوم انسانی و هنر دانشگاه
۷. تدوین آئین‏ نامه‏‌ها و دستورالعمل‏های اجرایی و ارزیابی عملکرد پژوهشی علوم انسانی و هنر
۸. ابلاغ صورتجلسات پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون‌های پژوهشی
۹. هدایت، حمایت و برگزاری کرسی‌های ترویجی و نظریه‌پردازی
۱۰. توسعه دانش و مهارتهای حرفه‌ای استادان از طریق فعالیت‌های مختلف توانمندسازی
۱۱. توسعه تعامل و همکاری دانشگاه با حوزه و سایر موسسات علمی در راستای تولید علم بومی و اسلامی
۱۲. بهسازی و توانمندسازی آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی