مدیریت خدمات پژوهش های تحصیلی

وظایف مدیریت:


1- اصلاح بخشنامه های موجود و رفع شبهات و صدور بخشنامه‌های حمایتی و ارایه مشوق ها برای بهبود کیفی رساله‌ها
2- اصلاح و یا تغییر سامانه کدینگ پایان نامه ها (TC) به منظور حذف فیزیکی گردش کار، بالا رفتن سرعت انجام فرآیندها و عدم مراجعه حضوری یا پیگیری تلفنی دانشجویان، اساتید و کارشناسان واحدها و تلاش برای جایگزینی آن با سامانه پژوهشیار (پزشکی) و یا سامانه سیپدا (علوم و تحقیقات)
3- جمع آوری اطلاعات آماری در بازه های زمانی سه ماهه از برنامه عملیاتی حوزه های مدیریتی این اداره کل به منظور تحلیل داده ها برای سیاستگذاری درست و بررسی روند عملکرد وارایه گزارشات تجمیعی
4- تهیه بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها و رساله ها
5- بررسی گزارشات سه ماهه واحدهای دانشگاهی و انطباق آن با مفاد بخشنامه ها و آیین نامه ها 
6- رسیدگی به درخواست های واحدهای دانشگاهی در خصوص حذف شماره دانشجویی، تغییر استاد راهنما و مشاور
7- رسیدگی به نامه‌ های مربوط به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی درخصوص پایان نامه و رساله