مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

وظایف مدیریت:

1.  رسیدگی و پاسخگویی به امور تاسیس و فعالیت انجمن‌های علمی اساتید
2.  دریافت نیازهای پژوهشی سازمانها جهت اعلام اولویت های پژوهشی قابل انجام در رساله ها و پایان نامه ها
3.  آسیب‌شناسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به امور پژوهش به منظور اصلاح ساختار و ساماندهی فعالیت های پژوهشی و انجام عملیات روان سازی برای بهبود فعالیت های پژوهشی واحدهای دانشگاهی 
4.  ارزیابی و اعتبارسنجی برونددادهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی مرتبط با وظایف اداره کل
5.  تدوین آمار و اطلاعات آمایشی و گزارش‌های مورد نیاز در حوزه پژوهشی (نیازها و اولویت‌های پژوهشی در قالب پایان نامه‌ها و رساله‌ها، نشریات علمی، کتاب‌ها، همایش‌ها، کرسی‌ها و ...)
6.  مشارکت در بررسی رتبه مجلات داخلی و خارجی و اعتبارسنجی مجلات خارجی