مدیریت تألیف کتب درسی و نشریات علمی

دفتر تألیف کتب درسی و نشریات علمی 

مدیر دفتر: سرکار خانم لیلا لامعی

۴۷۳۵۳۵۱۲- ۰۲۱


 

۱. دفتر تألیف کتب درسی 

 

کارشناس مسئول دفتر: سرکار خانم شوکت برغمدی

۴۷۳۵۳۵۱۲- ۰۲۱

 

هدف:
ارائه مجوز انتشار کتاب‌های مرجع، درسی و کمک درسی


ماموریت ها:
- ارتقای کیفی و کمی کتاب‌های مرجع، درسی و کمک درسی جهت تحول محتوایی و تأثیرگذاری رشته‌های علمی در جامعه؛
- توجه به عناصر اساسی روزآمدی، بومی‌سازی و حکمی‌سازی محتوای کتاب‌های درسی؛
- آسیب شناسی مشکلات موجود و گزارش به مراجع مربوط به منظور اصلاح آن ها.


خدمات:
- بررسی کتاب هیات رئیسه توسط داوران منتخب مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر و ابلاغ نتایج مبنی برتائید، درخواست اصلاحات و عدم تایید به استان ها و واحدها؛
- بررسی مدارک مربوط به واحدها در خصوص تشویق کتاب؛
- بررسی کتاب های در حال ترجمه و تالیف واحد های دانشگاه آزاد اسلامی به منظور جلوگیری از تالیف و ترجمه‌ی موارد مشابه؛
- ثبت کتاب ها و اطلاعات مربوط به کتابخانه واحدها؛
- پاسخگویی به تماس ها و مراجعان در خصوص امور مربوط به چاپ و نشر کتاب ها.


۲دفتر نشریات علمی

کارشناس مسئول دفتر: سرکار خانم فریبا امجدیان

۴۷۳۵۳۵۱۳- ۰۲۱

 

 هدف:
 ارائه مجوز انتشار نشریات علمی جدید و فعالسازی نشریات غیرفعال


ماموریت ها:
- ارتقای کیفی و کمی نشریات علمی؛
- توجه به عناصر حکمی سازی، روزآمدی، بومی‌سازی در نشریات؛
- کمک به نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی؛
- آسیب شناسی مشکلات موجود و گزارش به مراجع مربوط به منظور اصلاح آن ها.


خدمات:
- برگزاری کمیسیون "تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی"؛ 
- بررسی مدارک و مستندات پرونده های نشریات علمی (شامل راه اندازی نشریات، تغییر مدیرمسئول، سردبیر، اعضای هیات تحریریه، تغییر در عنوان نشریه و سایر درخواست ها،...) بر اساس آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۲۵۶۸۵/۱۱ مورخ ۹۸/۰۲/۰۹؛
- ابلاغ نتایج کمیسیون ها به واحدها؛
-شناسایی نشریات غیرفعال و مکاتبه با واحدهای دانشگاهی متولی انتشار نشریات غیر فعال و دارای تاخیر در چاپ و انتشار و بررسی به منظور تحلیل پاسخ های ارائه شده در راستای کمک به فعالسازی مجدد نشریات غیرفعال؛
- به روز رسانی سامانه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس:      http://eval.journals.iau.ir