اهداف و مأموریت ها

تعریف

معاونت علوم انسانی و هنر، یکی از معاونت‌های محتوایی دانشگاه آزاد اسلامی است که به شناسایی و ساماندهی و تعالی آموزش و پژوهش علوم انسانی و هنری با رویکرد نوآوری و نظریه‌پردازی در راستای به روز رسانی، کارآمدی، بومی‌سازی و اسلامی‌سازی می‌پردازد.   

 

چشم انداز

تحول و تعالی علوم انسانی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد حکمت بنیان در راستای رفع نیازها و پیشرفت ایران اسلامی در افق 1404 

 

اهداف

1.    ساختارمند کردن نظام آموزشی و پژوهشی فعال و کارآمد و پایدار با رویکرد حکمت بنیان
2.    ساماندهی تعلیمات و تحقیقات علوم انسانی و هنر در جهت بومی‌سازی و نیازهای شهری و استانی و منطقه‌ای و کشوری و بین المللی 
3.    نهادینه کردن نوآوری و نظریه‌پردازی در راستای تولید علوم انسانی و هنری اسلامی- ایرانی
4.    تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به مرجعیت علمی و کاربردی در مسیر پیوند علوم انسانی و هنری با نظام و جامعه اسلامی

 

مأموریت ها

1.    حاکم نمودن رویکرد توحیدی و حکمت بنیان در فرایند تعالی علوم انسانی و هنری 
2.    ایجاد نقش مبنایی برای میراث تمدن اسلامی- ایرانی و الگوگیری از آن در نظریه‌پردازی  
3.    ایجاد نگاه فرایندی به تعالی علوم انسانی و هنری 
4.    بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه انجمن‌های علمی و قطب‌های علمی و مدارس سما در راستای تقویت زیرساخت‌های علوم انسانی و هنری دانشگاه 
5.    بهره‌مندی از ظرفیت‌های علوم انسانی و هنری دانشگاهی و حوزوی داخلی و بین‌المللی
6.    رویکرد مناسب به رشته‌ها و پژوهش‌های میان رشته‌ای و فلسفه‌های مضاف علوم انسانی و هنری
7.    گسترش و تقویت ادبیات فارسی در رشته‌های مختلف دانشگاه  
8.    ایجاد نگاه حمایتی مالی و اداری مستقل برای معاونت، جهت پرهیز از فرصت‌سوزی  
9.    استفاده از مدیران فاضل و توانمند و معتقد به تعالی علوم انسانی در گروه‌ها و دانشکده‌ها و معاونت 
10.    حاکم نمودن اخلاق حرفه‌ای و معنویت عرفانی در کادر آموزشی و پژوهشی
11.    حاکم نمودن سرعت و دقت در طراحی و پیاده سازی فرایندهای سازمانی  
12.    حمایت از حرکت‌های گفتمانی و پژوهش‌های نوآورانه در مسیر تعالی علوم انسانی و هنری  
13.    حمایت از کارآفرینی و ارتباطات بین سازمانی در راستای حل مسائل محلی، ملی و بین المللی
14.    ایجاد نگاه غیرسیاسی در فعالیت‌های معاونت    

 

راهبردها

1.    ایجاد ساختاری فعال و پویا و پایدار در ساحت آموزشی و پژوهشی و گفتمان‌سازی مبتنی بر نظام تعلیم و تربیت اسلامی 
2.    راه اندازی شبکه استادان و دانشجویان باورمند به تعالی علوم انسانی و هنر
3.    شناسایی وضعیت فعلی و آسیب‌شناسی و نیازسنجی و کشف وضعیت مطلوب و رصد و پایش در قلمرو آموزش و پژوهش و گفتمان‌سازی علوم انسانی و هنر
4.    تدوین سیاست‌گذاری و راهبردهای تحول و تعالی علوم انسانی و هنر در سه ساحت آموزش و پژوهش و گفتمان سازی
5.    تبیین فلسفه‌های علوم انسانی و هنری مدرن و اسلامی (به ویژه گفتمان‌ها و مبانی نظری و روش‌شناسی) و چگونگی کاربست گفتمان اسلامی- ایرانی در نظام آموزشی و پژوهشی
6.    تشکیل فقه‌های تخصصی علوم انسانی و هنری 
7.    کشف مسائل بنیادین و فرایند بومی‌سازی علوم انسانی و هنری در تاریخ تمدن اسلامی – ایرانی و شناسایی حکمی و معرفتی هنرهای اسلامی- ایرانی و آفرینش آنها در راستای تقویت معیشت هنرمندان سنتی، مانند: سیاست شناسی فارابی و مردم شناسی ابوریحان و علم عمران ابن خلدون و حکمت اخلاق خواجه نصیرالدین و مقاصدالالحان عبدالقادر مراغی 
8.    شناسایی و تحلیل مسائل کاربردی علوم انسانی و هنری در ایران معاصر، مانند: ظرفیت‌ها و آسیب‌ها و کاستی‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی سیاسی کشور، از جمله: استقلال و عزت سیاسی، هویت ملی و انقلابی، مردم‌سالاری، سرمایه انسانی، مدیریت جهادی، فرهنگ مقاومت، فضای مجازی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و دینی، ساختارهای کارآمد و ناکارآمد در نظام، شهرسازی و معماری، تعاون و همکاری اجتماعی، الگوی مصرف، سبک زندگی، مشکلات زنان و خانواده، حاشیه نشینی، قانون‌گریزی، شکاف نسل‌ها، فساد اداری، اعتیاد، افسردگی، بیکاری و... 
9.    بازنگری و تأسیس رشته‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی و سرفصل‌های دروس در جهت تعالی علوم انسانی و هنری
10.    تقویت آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی جهت ایجاد قابلیت تدریس علوم انسانی اسلامی
11.    بازسازی آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی و جذب و ارتقای اعضای هیأت علمی و کارمندان در راستای نیازهای نظری و عملی شهری و استانی و منطقه‌ای و کشوری و تحول علوم انسانی و هنر
12.    کشف نخبگان باورمند به تعالی علوم انسانی و هنری و توانمندسازی و حمایت و به-کارگیری آنها در مأموریت‌ها 
13.    راه اندازی و گسترش و تقویت کرسی‌های ترویجی و تخصصی با هدف نوآوری و نظریه‌پردازی
14.    راه اندازی دوره‌های پسا دکتری و فرصت‌های مطالعاتی در جهت تعالی علوم انسانی و هنری   
15.    دانش افزایی و کادرسازی منابع انسانی متعهد و متخصص در ساختار آموزشی و پژوهشی دانشگاه
16.    گسترش حوزه‌های علوم اسلامی دانشگاهیان در واحدهای دانشگاهی کشور ویژه استادان و دانشجویان  
17.    تحول اساسی و مأموریت گرایی در محتوای پایان نامه‌ها و رساله‌ها و مقالات در راستای تعالی علوم انسانی و هنر
18.    تدوین کتاب‌های درسی و ترجمه کتاب‌های کمک درسی در راستای اهداف پیشگفته  
19.    برگزاری جشنواره‌ها و نشست‌های تخصصی جهت انگیزه بخشی برای مشارکت در تعالی علوم انسانی و هنر 
20.    راه اندازی رسانه مجازی جهت گفتمان‌سازی   
21.    ایجاد پورتال و سامانه علوم انسانی و هنری کارآمد
22.    تقویت انجمن‌ها و قطب‌های علمی باورمند به تعالی علوم انسانی  
 

 

وظایف عمومی معاونت علوم انسانی و هنر

1.    برنامه ریزی در ایجاد و پرورش قوه عاقله کشور  و  پرورش دهنده انسان های متدین، خلاق و نوآور، حرفه ای و کارآمد و آراسته به ایمان، تقوی الهی و مکارم اخلاق ؛
2.    نیاز سنجی علمی و سرمایه گذاری بر روی دانش کشور و تعیین اولویت ها در آموزش و پرورش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت ها و نیازهای کشور و همچنین الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه از طریق هدایت آموزش ها و پژوهش ها ی تحصیلات تکمیلی؛  
3.    برنامه‌ریزی امور آموزشی و درسی دوره های کارشناسی و دوره های تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای دانشگاهی و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر واحد و ارزیابی آن در چارچوب نظارت های استانی و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه؛
4.    برنامه ریزی در هدایت هدفمند، شبکه ای، ماموریت محور و هم افزای پایان نامه ها و رساله ها در حل چالش ها و مسایل واقعی کشور؛ 
5.    برنامه‌ریزی آموزشی و تصویب برگزاری دوره و رشته های حوزه دانشی ذیربط در واحد های دانشگاهی در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین و نیازهای منطقه‌ای؛
6.    نظارت و برنامه ریزی در جهت مدیریت محتوایی گروه های علمی در جهت تعالی آموزش و پژوهش تحصیلات تکمیلی؛
7.    برنامه‌ریزی برای ارتقـای مهارتهـای علمـی ـ تخصصـی دانشجویان جهت ورود به‌ جامعه؛
8.    برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب؛

 

وظایف اختصاصی معاونت علوم انسانی و هنر

1.    برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
2.    برنامه ریزی در جهت تحول و ارتقا علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت مبانی دینی و معارف انقلاب اسلامی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب دانشجویان مستعد و با انگیزه؛
3.    تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری کشور و تشکیل کرسی های نظریه پردازی و تضارب آرا و آزاد اندیشی علمی؛
4.    شناسایی راهکارهای علمی حل مسائل اجتماعی و مشکلات عمده کشوری با در نظر گرفتن شرایط خاص هر منطقه به جهت برنامه‌ریزی برای ارائه آموزشهای لازم به منظور حفظ و تعالی جامعه بر مبنای نیازها؛
5.    نظارت بر اجرای فعالیتها و پایش (کنترل و نظارت) عملکرد واحدها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و هنر  و سنجش کیفیت خدمات آموزشی –پژوهشی و بازدیدهای منظم از واحدهای دانشگاهی در حوزه مربوطه و پیشنهاد انحلال رشته به شورای عالی گسترش در صورت عدم تایید ؛
6.    برنامه‌ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی آموزشی واحد های دانشگاهی در ارتقا بهره وری خدمات شهری؛
7.    تعیین فلسفه، مبانی و اهداف علوم انسانی اسلامی در تمامی رشته ها و تدوین متون
8.    تالیف و انتشار کتب درسی و کمک درسی
9.    ارائه رشته ها و منابع در فضای مجازی و ایجاد بانک های اطلاعاتی جامع 
10.    ایجاد نظام موضوعات و ساماندهی پایان نامه ها و رساله ها بر اساس آن.


مدیر حوزه معاونت 

1.    برنامه‌‌ریزی و مدیریت کلیه جلسات و شوراهای مربوط به معاونت
2.    هماهنگی و پیگیری تنظیم و تدوین محتوای دستور جلسات معاونت
3.    پیگیری و اجرای دستورات معاونت و ابلاغ آنها به مراجع ذیربط  
4.    برنامه ریزی و مدیریت انجام بازرسی های ادواری و موردی حسب نیاز و دستور معاونت 
5.    پیگیری مصوبات، دستورات و سایر موارد ارجاعی معاونت از مدیران و مسئولین مربوطه 
6.    مدیریت و راهبری امور محرمانه معاونت 
7.    ابلاغ قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها